10556928_1474002099506330_2227380551481130765_o.jpg

Urgenda Tour in Drielanden op 27 mei

Urgenda is een landelijke organisatie voor innovatie en duurzaamheid. Hun missie is Nederland sneller duurzaam te maken. Dat doen zij samen met o.a. bedrijven, overheden en particulieren. Ze zoeken duurzame initiatieven op en kijken waar kansen of belemmeringen liggen voor opschaling en versnelling. Op 27 & 28 mei wordt de provincie Groningen aangedaan door een gezelschap van bestuurders, beleidsmakers, ondernemers etc. onder de naam “Urgenda Tour Groningen”.

Meer hierover valt te lezen op http://www.urgenda.nl/documents/ProgrammaUrgendaTourGroningen2728mei_001.pdf.
Op donderdag 28 mei komt de Tour naar onze wijk Drielanden. Er zullen sprekers zijn, het gezelschap zal door de wijk rondgeleid worden, althans voor zover de beperkte tijd dat toelaat, en er zal een drankje geserveerd worden.
Een belangrijk deel van de aandacht zal uitgaan naar ons waterzuiveringsysteem maar er bestaat ook grote belangstelling voor andere duurzame aspecten van de wijk en vooral ook naar haar ontstaansgeschiedenis.
Iedereen is van harte welkom!

Het evenement start om 15:00 op de parkeerbuffer van Waterland en duurt tot ca. 16:30.