10557136_1474001349506405_5858267287285884956_o.jpg

Film Afvalwaterproject Drielanden

FilmWaterprojectDrielanden1

Sinds 2012 onderzoekt de gemeente Groningen de mogelijkheid om afvalwater lokaal te zuiveren. Dat gebeurt in Waterland, een van de straten in de wijk Drielanden. De afvalwaterstromen van 166 huishoudens worden gescheiden afgevoerd en gezuiverd. Zwart water (toilet) stoomt eerst door een septic tank, grijs water (douche, keuken) rechtstreeks door een helofyten(riet)filter. Dit met als doel dat het gezuiverde afvalwater uiteindelijk kan worden geloosd op het oppervlaktewater in de wijk. Ook het regenwater is afgekoppeld en wordt rechtstreeks naar het oppervlaktewater geleid. De gemeente werkt tijdens dit project samen met lokale en landelijke organisaties en specialisten. En met een aantal bewoners, als Klankbordgroep. Meer weten? Bekijk nu de film https://www.youtube.com/watch?v=I2BxHV45CPw.

Afvalwaterproject Drielanden wordt mede mogelijk gemaakt door:
Interreg Deutschland Nederland. Europees fonds voor regionale ontwikkeling.