10530550_1474001182839755_8460915435749024299_o.jpg

Werkzaamheden zwart water riool

Brief aan de bewoner(s) van
Waterland 71 t/m 79, 103 t/m 111 en 72 t/m 102

Afdeling Stadsbeheer
Postbus 742 9700 AS Groningen

Aan de bewoner(s) van
Waterland 71 t/m 79, 103 t/m 111 en 72 t/m 102
Groningen
Onderwerp: werkzaamheden zwart water riool
Datum: 14 maart 2013

Ons kenmerk: SB13.3585162

Geachte bewoner(s),

Begin april wordt in opdracht van de gemeente Groningen het bestaande zwart water riool van Waterland verlegd en wordt uw woning aangesloten op het nieuwe hoofdriool. Dat komt te liggen onder het voetpad voor de woningen. In eerste instantie worden de drie rijen woningen van woningcorporatie Nijestee aangesloten. Dus dat betreft ook de rioolleiding van uw woning.

Reden voor deze aanpassing is dat het oude systeem niet goed functioneert. Er zijn regelmatig verstoppingen gemeld. Daarbij komt dat de eigenaren van de woningen verantwoordelijk bleken te zijn voor het zwart water riool (dat door de voortuinen loopt) tot de aansluiting op het hoofdriool van de gemeente. Dit wordt nu aangepast en de gemeente wordt verantwoordelijk voor het riool vanaf de erfscheiding.

Planning
De aannemer start op 8 april aanstaande de werkzaamheden met het aanleggen van het hoofdriool. Daarna wordt iedere woning er een voor een aan gekoppeld. Hieronder leest u in welke periode bij u wordt gewerkt:
- Waterland 71 t/m 79 : 8 t/m 12 april,
- Waterland 103 t/m 111 : 15 t/m 19 april,
- Waterland 72 t/m 102 : 22 april t/m 3 mei.
Na de uitvoering van deze werkzaamheden wordt een plan gemaakt voor de aansluiting van de overige woningen. Doel is dat, aan het einde van het jaar, alle woningen van Waterland zijn aangesloten op een nieuw zwart water riool.

Werkzaamheden en hinder
Het gemeentelijke voetpad voor de woningen wordt opengebroken om de nieuwe rioolbuis aan te leggen. Op het moment dat uw aansluiting wordt aangepast, wordt een geul van ongeveer 60 centimeter diep in uw tuin gegraven. Zodoende is uw voordeur gedurende een dagdeel minder goed bereikbaar. En u kunt uw afvoer ongeveer een uur niet gebruiken. De oude rioolbuis wordt afgesloten en blijft liggen.

Indien u vragen heeft over de werkzaamheden, kunt u contact opnemen met Willem Huizing-Buiter van de gemeente Groningen via telefoonnummer (050) 3671000. Of met de uitvoerende aannemer Broekema Wegenbouw via telefoonnummer (050) 5252886.


Met vriendelijke groet,
namens de gemeente Groningen,

Peter Homan,
Stadsdeelbeheerder