10506979_1474002222839651_7708875681699151860_o.jpg

Onze tuinen en flora en fauna

Veel mensen vinden dat planten en dieren een intrinsieke waarden hebben en daarom beschermd en ondersteund moeten worden. Dat is een goede reden om je tuin op een groene manier in te richten. Maar er zijn vele andere redenen. Hieronder worden een aantal redenen genoemd. Ben je geïnteresseerd in een onderwerp? Gebruik dan de links in de tekst voor meer informatie.

Biodiversiteit

Een ecosysteem is een netwerk van planten en dieren waarin de verschillende soorten hun eigen rol spelen. Doordat in een ecosysteem veel verschillende soorten voorkomen worden alle rollen vervuld. Doordat er allerlei verschillende ecosystemen zijn, binnen die ecosystemen allerlei verschillende soorten voorkomen en er binnen de soorten variëteit is aan genen kunnen veranderingen in de omgeving worden opgevangen. Genetische variëteit zorgt er bijvoorbeeld voor dat bij veranderingen altijd wel een paar dieren zijn die hiermee om kunnen gaan de benodigde rol kunnen vervullen binnen het ecosysteem. Zo zorgt diversiteit voor flexibiliteit. Een uitgebreidere uitleg over wat biodiversiteit is en waarom het belangrijk is, wordt gegeven in dit filmpje (in het Engels)(in het Engels)(in het Engels).

Als de biodiversiteit verminderd, is dat niet altijd meteen een probleem. Soms verdwijnen soorten door natuurlijke processen. Maar de invloed van de mens heeft er de afgelopen decennia voor gezorgd dat de biodiversiteit op aarde met ongeveer 30% is afgenomen. In Europa ligt dit percentage rond de 50% en in Nederland is nog maar ongeveer 15% van de oorspronkelijke biodiversiteit over . Zeker in ons land is het dus belangrijk verdere afname zo veel mogelijk tegen te gaan.
Tuinen in de stad zijn erg belangrijk voor de biodiversiteit in Nederland. Doordat de landbouw steeds grootschaliger wordt, neemt de biodiversiteit in landbouwgebieden af. Veel bijensoorten zijn bijvoorbeeld meer in de stad te vinden dan op het platteland. Dit heeft onder andere te maken met de bloemen die mensen in hun tuinen hebben staan en waar bijen hun voedsel kunnen vinden. Je kunt dus in je eigen tuin zeker een verschil maken!

Waterhuishouding

De verwachting is dat er in de toekomst meer en heftigere regenbuien komen en daarnaast langere perioden met hogere temperaturen en juist minder neerslag. Dit zorgt aan de ene kant voor perioden met risico op wateroverlast, waar de uitdaging is het water op een goede manier op te vangen en aan de andere kant voor perioden waarin het erg warm en droog is en water juist schaars zal zijn.

Groen kan een belangrijke rol spelen in het omgaan met deze veranderingen. Bij grote hoeveelheden neerslag loopt in tuinen met veel bestrating een regenbui direct naar het riool. Tuinen met veel groen kunnen een regenbui daarentegen beter opvangen en het riool daarmee ontlasten. Op de hele warme dagen zorgt een omgeving met veel stenen voor extra hitte terwijl groen zorgt voor schaduw. Ook zorgen de planten voor extra verkoeling door verdamping van het eerder opgenomen water. Zo kunnen groene tuinen zowel in natte als in warme perioden overlast voorkomen. In de stad is dit extra belangrijk omdat hier door de wegen en huizen al veel verstening is.
Wil je meer weten over het belang van groen voor de waterhuishouding en wat je hier in je eigen tuin voor kunt doen? Kijk dan eens op de website van Operatie Steenbreek (https://www.operatiesteenbreek.nl/), zij zetten zich in voor tuinen met meer groen en minder stenen. Meer weten over wat er in de Gemeente Groningen gebeurt op dit vlak? Kijk dan op groningen.operatiesteenbreek.nl.

Andere voordelen van een groene tuin

Naast de voordelen voor biodiversiteit en de waterhuishouding zijn er nog andere voordelen aan een groen tuin. In het algemeen draagt een groene omgeving bij aan het welzijn. Zo werkt een groene omgeving bijvoorbeeld stressverlagend. Daarbij verbeteren planten de luchtkwaliteit in hun omgeving door opname van fijnstof en CO2. Dit laatste zorgt ook voor een bijdrage in het tegengaan van klimaatverandering. Veel groene tuinen in een stad zorgt er dus voor dat de stad een fijnere plek is om te wonen.

Geluid

Ook kunnen planten helpen tegen geluidshinder. De stammen en takken verstrooien geluid en dempen het daardoor. Voor een echte geluidswal is wel een hele dichte laag nodig, maar er zijn ook andere manieren waarop groen helpt. Bijvoorbeeld door het maskerende effect van het ruisen van de bladeren. Dit geluid is voor veel mensen fijn om te horen en leidt af van eventueel vervelende geluiden, zoals verkeersgeluid. Ook kan het helpen dat de bron van het geluid niet zichtbaar is, mensen ervaren het geluid dan als minder storend.

Meer informatie over hoe groen helpt bij geluidsoverlast (en andere onderwerpen)? Kijk eens op de website van de Antwerpse groentool

Educatie

Het komt steeds meer voor dat kinderen die in de stad opgroeien alleen eten zien dat uit de supermarkt of andere winkels komt. Ze komen niet of nauwelijks in aanraking met de natuur en wat die ons biedt. Een groene tuin kan kinderen leren over hoe planten groeien en de beestjes die daarbij komen kijken. Bijen kunnen bijvoorbeeld aanleiding zijn voor een uitleg over bestuiving. En kinderen kunnen natuurlijk zelf op onderzoek uit gaan. Misschien vinden ze mooie vlinders of libellen, zien ze vogels of een egeltje. Of gaan ze op zoek naar besjes en bramen om te eten. Met een moestuintje in de tuin leren ze zelfs nog meer over waar voedsel vandaan komt. Op deze manier worden leren en plezier gecombineerd.

Overtuigd?

Wilt u ook een groenere tuin? Overweeg dan de volgende tips eens:

  • Leg een groen dak aan
  • Schaf een regenton aan
  • Plaats een groene erfafscheiding in plaats van een kale schutting
  • Kies voor bodembedekkende planten om onkruid geen kans te geven
  • Vervang tegels in uw tuin zo veel mogelijk door groen of andere waterdoorlatende alternatieven
  • Maak in uw tuin gebruik van inheemse plantensoorten (hier hebben de diersoorten die afhankelijk zijn van planten het meeste aan)

In de brochure “Tuinieren zonder pesticiden” op de website van Velt (https://www.velt.nu/zonder-pesticiden) worden ook veel tips gegeven over hoe je een groenere tuin kunt aanpakken.

Kijk daarnaast eens op huisjeboompjebeter.nl (https://www.huisjeboompjebeter.nl/) voor nog meer tips en een handige app.