10497131_1474002376172969_7298978919562781588_o.jpg

ALV Drielanden op 3 maart

Beste buurtgenoot,

Hierbij nodigen wij je van harte uit voor de algemene ledenvergadering van onze bewonersvereniging. Als bewoner van Drielanden ben je automatisch lid van deze vereniging. De agenda vind je hieronder net als de stukken bij de agendapunten (klik op de groene linkjes!).

Op de agenda staan de verantwoording van het afgelopen jaar en de plannen voor het huidige jaar centraal. Ook praten we je graag bij over de vervanging van speeltoestellen op enkele speelplekken en het groenbeleid.

We zijn het komende jaar weer heel wat van plan. Bijgevoegd vind je de jaarplanning om te bewaren. Versterking in het bestuur, in een commissie, of eenmalige helpende handen kunnen we ook altijd gebruiken. Mocht je interesse hebben in een activiteit, leuk!! Schroom niet en neem vrijblijvend contact met ons op voor aanvang, tijdens, of na afloop van de vergadering.

We zijn blij dat we elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten. Na afloop van de vergadering biedt het bestuur je graag nog een drankje en een hapje aan.

Tot ziens op donderdag 3 maart!

Het bestuur:

Frank Mauritz, Laura Melchior, Marjolein van Offenbeek, Rika Brands, Tjeerd Moes

Agenda ALV 3 maart 2022
Start: 20.00 uur
Wijkcentrum ’t Dok


1. Opening en agenda

2. Verslag ALV 2021

3. Mededelingen

4. Jaarverslag activiteiten 2021

5. Werkgroepen

6. Financiële jaarrekening 2021

7. Verslag kascommissie / nieuwe kascommissie

8. Begroting 2022

9. Jaarplan 2022

10. Speelplekken en groenbeheer

11. Rondvraag

12. Borrel